fbpx
เลือกหน้า

ดินสอไม้

สามารถระบุรายละเอียดได้

– ทรงกลม , ทรงหกเหลี่ยม

– ไส้ HB สีดำ

– ตัดปลาย 2 ด้าน

– ใส่ปลอกสีเงินยางลบขาว หรือ ปลอกสีทองยางลบขาว

– เหลาแหลม