fbpx
เลือกหน้า

Set สมุดโน้ต A6 , Post it 4x 6 นิ้ว

ปก    – กระดาษรีไซเคิล 300 แกรม

         – ขนาดพับแล้ว 4×6 นิ้ว (กางออกไซส์6×8.5 นิ้ว)

เนื้อใน    – สมุดฉีกรีไซเคิล ไม่พิมพ์ จำนวน 50 ใบ 100 หน้า/เล่ม 

             – กระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม

Post it ด้านซ้าย   – ไซส์3×4 นิ้ว 25 ใบ + Post it อินเด็กซ์ 5 สี

เข้าเล่ม    – พร้อมปากการีไซเคิล

              – ใส่ถุงแก้วต่อชุด

สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้