fbpx
เลือกหน้า

กระติกน้ำ

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S49

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S49

ขนาด : 31 x 30 cm. วัสดุ :  PP สั่งผลิตขั้นต่ำ : 1,500 ชิ้นขึ้นไป  สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S48

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S48

ขนาด : 26.5 x 36.5 cm. วัสดุ :  PP สั่งผลิตขั้นต่ำ : 1,500 ชิ้นขึ้นไป  สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้  

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S47

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S47

ขนาด : 27 x 37.5 cm. วัสดุ :  PP สั่งผลิตขั้นต่ำ : 1,500 ชิ้นขึ้นไป  สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S46

กระติกน้ำ รุ่น Cooler-S46

ขนาด : 23.5 x 27 cm. วัสดุ :  PP สั่งผลิตขั้นต่ำ : 1,500 ชิ้นขึ้นไป  สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1.4 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 1.4 ลิตร

ขนาด : 30 x 44 cm. ความจุ : 1.4 ลิตร การเก็บความเย็น : 12+ ชม.  วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1.2 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 1.2 ลิตร

ขนาด : 14 x 20 cm. ความจุ : 1.2 ลิตร การเก็บความเย็น : 4 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 11.6 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 11.6 ลิตร

ขนาด : 31 x 28.5 cm. ความจุ : 11.6 ลิตร การเก็บความเย็น : 24 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 10.8 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 10.8 ลิตร

ขนาด : 30 x 37 cm. ความจุ : 10.8 ลิตร การเก็บความเย็น : 24+ ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 6.35 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 6.35 ลิตร

ขนาด : 24.5 x 27 cm. ความจุ : 6.35 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 3.5 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 3.5 ลิตร

ขนาด : 21 x 25.5 cm. ความจุ : 3.5 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 3 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 3 ลิตร

ขนาด : 19 x 21 cm. ความจุ : 3 ลิตร การเก็บความเย็น : 4 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 2.45 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 2.45 ลิตร

ขนาด : 18 x 19 cm. ความจุ : 2.45 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1.9 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 1.9 ลิตร

ขนาด : 17 x 17 cm. ความจุ : 1.9 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1.2 ลิตร

กระติกน้ำทรงกลม 1.2 ลิตร

ขนาด : 15.5 x 18.5 cm. ความจุ : 1.2 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร JH

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร JH

ขนาด : 14 x 17.5 cm. ความจุ : 1 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร E

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร E

ขนาด : 14 x 18.5 cm. ความจุ : 1 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร C

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร C

ขนาด : 14 x 18 cm. ความจุ : 1 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร D

กระติกน้ำทรงกลม 1 ลิตร D

ขนาด : 14 x 18 cm. ความจุ : 1 ลิตร การเก็บความเย็น : 10 ชม. วัสดุ :  PP สั่งผลิต : สามารถสกรีนโลโก้บริษัทได้