fbpx
เลือกหน้า

สมุดโน๊ต

สมุดโน้ต (7)

สมุดโน้ต (7)

สมุดโน้ตรีไซเคิลหุ้มจั่วปัง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน ขนาด : A5 (ขนาดกางออก 3 พับ 8.25 x 19 นิ้ว) ปก : สมุดโน้ตรีไซเคิลหุ้มจั่วปัง เนื้อใน : สมุดฉีกรีไซเคิล พิมพ์เส้นบรรทัด 1 สี จำนวน 40 ใบ 80 หน้าต่อเล่ม กระดาษถนอมสายตา 65 แกรม เครื่องเขียนด้านซ้าย : ปากการีไซเคิล 1...