K9อัตโนมัติSENSORเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและมือซักผ้าฟรีมือSanitizer All-in-oneการวัดเครื่องสบู่dispenzer เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสามารถวัดความเค้นอุณหภูมิภายใน2-4นิ้วระยะทางจากหน้าผากๆสุขภาพดีและปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิกว่าปกติอุณหภูมิมูลค่า,non-Contact...