fbpx
เลือกหน้า
ดินสอไม้ (3)

ดินสอไม้ (3)

ดินสอไม้ สามารถระบุรายละเอียดได้ – ทรงกลม , ทรงหกเหลี่ยม – ไส้ HB สีดำ – ตัดปลาย 2 ด้าน – ใส่ปลอกสีเงินยางลบขาว หรือ ปลอกสีทองยางลบขาว –...