fbpx
เลือกหน้า
กล่องข้าวฟางข้าวสาลี (No.28)

กล่องข้าวฟางข้าวสาลี (No.28)

ชื่อสินค้ากล่องอาหารกลางวันฝาใสฟางข้าวสาลี วัสดุผลิตภัณฑ์ฟางข้าวสาลี + เกรดอาหาร PP สีเด็กนอร์ดิกบลูนอร์ดิกชมพูนอร์ดิกข้าว บรรจุภัณฑ์สินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักผลิตภัณฑ์ชั้นเดียว 313g (รวมบรรจุภัณฑ์) สองชั้น 448g (รวมบรรจุภัณฑ์)  ...